Hizmetlerimiz

Renk Metodu Toksik Gaz ve Buhar Tayini
Anasayfa  →  Hizmetlerimiz  →  Renk Metodu Toksik Gaz ve Buhar Tayini


Renk Metodu Toksik Gaz ve Buhar Tayini


İşyerlerinde hammadde, ara veya mamül madde olarak gaz, buhar, sis, duman veya toz şeklinde değişik maddeler bulunur veya çeşitli işlemler sonucu ortaya çıkar. Bunlar işyeri havasını kirletebilirler. Bazen, maddeler insan sağlığı için zararlı olmazlar, ancak konsantrasyonları yüksek olursa rahatsız edici olurlar. Bazen de çok zararlı olabilirler. Bunlarla kirlenmiş havanın solunumu ciddi hastalıklara veya ölümlere sebep olabilir. Örneğin; Kaynak ve kesme işlemi sırasında insan sağlığına zarar verebilecek zehirli gazlar, duman, metal buharı ve partikülleri çıkmaktadır. Emisyon maddesi denilen bu maddelerin özellikle solunum yollarına zararı büyüktür. Kaynak dumanında bulunan çeşitli maddeler örneğin krom, nikel, arsenik, asbest (amyant), manganez, silisyum, berilyum, kadmiyum, azot oksitleri, karbon oksit klorürü (fosgen), akrolin, flüor (fluorin) bileşikleri, karbon monoksit, kobalt, bakır, kurşun, ozon, selenyum, çinko zehirli maddelerdir. Bu metallerin buharı, parçacıklarının solunum yollarına ve ciğerlere yerleşerek solunum sistemini zamanla fonksiyon dışı bırakması söz konusudur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 12 ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazatesde yayınlanan 28733 sayılı KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE göre; Genel yükümlülük

MADDE 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Tez Ulusal Laboratuvarları; laboratuvarımız kapsamında işyerlerinde Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu ölçümü ve değerlendirilmesi TS EN 689 ve ASTM D4490-96 standardından uygun olarak deney personelimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Teklif İsteyin