Hizmetlerimiz

Gürültü Maruziyeti
Anasayfa  →  Hizmetlerimiz  →  Gürültü Maruziyeti


Gürültü Maruziyeti


Bu ölçümün amacı çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güüvenlik risklerinde, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki iş yerlerinde uygulanır.

Düzenli olarak gürültüye mauz kalan kişilerde farklı derecelerde işitme kaybı gelişir. Bu işitme kaybından dolayı konuşulanı anlama, günlük akustik sinyalleri algılama yeteneği bozulabilir. Kulak patlatacak gürültü yüksek darbeli gürültü ve çok yüksek seviyeli sabit gürültü hariç işitme organındaki kalıcı bozukluğun oluşması zaman alır, aylar ve yıllar sonra ortaya çıkabilir. İş yerlerinde gürültüye maruz kalma sonucu işitme kaybı görülen bazı ülkelerde, sorumluluk ve tazminat ile ilgili olarak yasal düzenlemeler uygulanır.

Çalışan ve iş veren adına bu gibi problemlerin önüne geçmek amacıyla TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeteriliği için genel şartlar kapsamında kaliteden ödün vermeksizin TS 2607 ISO 1999 Akustik-İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini standartına bağlı olarak günlük maruz kalınan gürültü ölçümü gerçekleştirilir.Cihazlarımız çalışma süresi boyunca gürültüye maruz kalan personelin üzerine bağlanarak çalışma gününde maruz kaldığı gürültüyü örnekler.

TS EN ISO 9612 Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler standartına bağlı olarak 3 farklı strateji ile ölçümler gerçekleştirilir.
-Tam gün
Farklı günlerde farklı gürültülere maruz kalan işçilerde en az 3 gün süre ile gerçekleşirilen ölçüm şeklidir.
-Göreve Bağlı
İşçinin gün içinde farklı görevler yaparak maruz kaldığı durumlarda gerçekleştirilebilecek ölçüm şeklidir.
-İşe Bağlı
İşçilerin aynı işi yaptığı ve aynı ortamda bulunduğu ama farklı gürültülere maruz kaldığı durumlarda bu ölçüm metodu izlenebilir.


Teklif İsteyin